ARABISKA eller SENSITIVA PUNKTER

Första noteringen hittas i Tetrabiblos av Claudius Ptolemaios, men traditionen är uppenbarligen mycket äldre eftersom han återgav traditionen. Exakt källa till punkterna vet ingen men sannolikt är den Egyptisk, Babylonsk, Persisk eller Indisk då alla dessa betonar talens esoteriska betydelse.

Araberna synkretiserade alla tankar från Hellenska världen 700-1100. Hermetiska, Magiska, Vediska, Gnostiska, Egyptiska, Platonska m.fl. Albumassar (787-886) noterar att egyptier och kaldéer brukar 97 punkter och beskriver dem i De magnis conjunctioni-bus. Eftersom
metoden är enkel så växte antalet punkter. Al-Biruni (973-1048) konstaterade att de ökar dagligen.


I väst beskriver Bonatti dem i Liber Astronomiae 1277
Jean Morin i Astrologia gallica 1661 och
Robert Zoller i The lost key to prediction 1980

Generell tolkningsordning :
1 Förutsättningarna ges av radix (födelsehoroskopet) som måste läggas som grund. En punkt kan i princip inte ge något som inte antyds i radix.
2 Fastställande av signifikatorer
3 Punktens placering i tecken och hus.
4 Placeringen av tecknets och husets härskare (beror på frågan).
5 Aspekter till primära signifikatorer = de som bygger upp punkten, innefattar vanligtvis även ascendenthärskaren - ibland avses den planet som är upphöjd i tecknet.
6 Aspekter till sekundära signifikatorer = de som styr punktens hus och tecken.
7 Aspekter till andra planeter.

Allmänt gäller :
1 Ptolemaios aspekter (0º, 60º, 90º, 120º, 180º) som i regel är strikt bra eller dåliga.
2 Planeterna är som regel goda (Venus och Jupiter) eller dåliga (Mars, Saturnus).
3 Pluto, Neptunus och Uranus används inte som hus- eller teckenhärskare.
4 Hörnhus är 1, fasta hus 1/2 och rörliga hus 1/4 i relativ styrka.
5 Planeternas värdigheter är väsentliga.
6 Aspekter mellan primära och sekundära signifikatorer har betydelse även om de inte direkt aspekterar punkten. Särskilt gäller detta förhållandet mellan ascendenthärskaren och punktens härskare.
7 Punkterna används företrädesvis i ögonblickshoroskop men även i födelse- och årshoroskop.

NOTERINGAR
* För alla punkter utom de märkta med * gäller att subtraktionen görs omvänt vid nattfödelse.
[H] = härskare [T] =tecken [o] = fullmåne [-] = mörkmåne
AC=ascendenten PF=lyckopunkten pf=ödespunkten SU=Solen
MO=Månen ME=Merkurius VE=Venus MA=Mars
JU=Jupiter SA=Saturnu Romerska siffror = hus

PLANETERNAS PUNKTER

pars fortunae / pars lunae lyckopunkten (PF) AC+MO-SU
Livet; kroppen; själen och dess styrka; lycka; substans; rikedom eller fattigdom; guld och silver; tyngd eller lätthet hos saker köpta på marknaden; lovord och gott rykte; ära och uppmärksamhet; gott och ont; nutid och framtid; dolt och uppenbart; av betydelse för allting.

pars futurorum / pars solis ödespunkten (pf) AC+SU-MO
Kropp och själ efter lyckopunkten; tro, profetism, religion, odling av Gud och hemligheter; begrundande; avsikter; dolda ting och allting frånvarande; hövlighet och frikostighet (fördomsfrihet); lovord, gott rykte; hetta och kyla. Både denna och lyckopunkten regerar mer över gångna och kommande än närvarande ting. Lyckopunktens signifikans framträder mer på dagen och ödespunktens mer på natten.

pars Saturni tunga punkten AC + PF - SA
Minne; djupsinnighet i tanke och rådgivning; tro och religion med måttlighet, beständighet och varaktighet; fördärvade, förlorade, stulna och bortflugna ting, försvunna i havet, floder och källor eller dödade; dödstillstånd och dödssätt; tillståndet för mark och skördar; arvgods, särskilt köpt; tunga och låga byggnader; grävning; ansamling av land; girighet; bestraffning av ömkansvärda; lovord och vanära; hög ålder; allting erövrat och inspärrat samt frigörelse från fängelse eller inskränkningar.

pars Iovis glädjepunkten AC + JU - PF
(Även kallad pars beatitudinis och pars triumphi et victoriae). Glädje och bistånd, lycka; ära och ernående, seger och hjälp, godhet; berömvärda slutresultat; anhållan eller undfående av tro och tro på Gud; nitet i varje gott arbete samt valet av det; rättvisa och rättvisa domar män emellan; byggnader för gudsdyrkan; visdom och de visa samt visdomens upphöjdhet; tilltro, tro; alla goda ting som människorna uppskattar och den ömsesidiga delaktigheten i det goda.

pars Martis djärva punkten AC + PF - MA
Uppställning av arméer, krig och slag; själens halt och skarphet; beslutsamhet, föregripande och hjärtats storhet med ingivelse och skyndsamhet; liderlighet, blodskam, förslagenhet, förförelse.

pars Veneris kärleks- & endräktspunkten AC + pf - PF
Välbehag, njutning, begär, sinnliga behov och odlingen av dem på såväl tillåtna som otillåtna sätt; ting som sinnliga människor älskar och i vilka de finner nöje; allt som syftar till sex samt nöjen, lekar, glädjeämnen och allt förtjusande.

pars Mercurii armods- & bondförnuftspunkten AC + PF - pf
Fattigdom; torftig intelligens och tankeförmåga; krig, rädslor, avsky, stridslystnad, skador, förorätter samt vrede i oförrättens och fiendens stund; förhandlingar, köpa och sälja; begrundande och intelligens, förslagenhet och skrivande, siffror, utövande av astronomi och diverse vetenskaper

FÖRSTA HUSETS PUNKTER

pars vitae livspunkten AC + SA - JU
Livets kvalitet och typ av livsföring bestäms av denna; det naturliga livet, kroppens villkor och upprätthållande; livets längd och bibehållande; kroppens säkerhet; själens vitalite.

pars durabilitatis varaktighet AC + pf - PF
(Även kallad pars fiduciae ascendentis, ascendentens trygghet.) Föreningen av kropp och själ; medfödd skönhet eller vanskapthet; överflöd eller brist på goda ting; vinster eller förluster på resor och färder till andra platser; alla typer av varaktighet inbegripet livslängd i både radix och årshoroskop.

pars rationis et sensus förstånd AC + MA - ME
Förnuft, förståelse, förstånd, medvetande, föreställningskraft, talförmåga, vetenskap.

pars hyleg / radix vitae livsroten AC + MO - [o]/[-] *
Denna punkt är roten till alla andra punkter; den innefattar den hela varelsen hos den födde, den frågande eller årshoroskopet.

ANDRA HUSETS PUNKTER

pars substantiae substanspunkten AC + II - [H]II *
Ting för livets vidmakthållande; vinst; gott eller ont om pengar och mat

pars foeneratorum penningutlånarpunkten AC + ME - SA*
Vinster eller förluster genom ockrare och penninghandlare.

pars collectionis samlingspunkten AC + VE - ME
Övergivna och spridda ting som någon upptäcker någongång vid vägkanten, på stranden, åkern, i bergen eller genom att gräva eller på något annat oplanerat sätt; ting som flytt eller tappats från sin herres händer; om gynnsamt aspekterad av signifikatorer eller himmelljus (Solen och Månen) så återfinns tinget.

TREDJE HUSETS PUNKTER

pars fratrum broderpunkten AC + JU - SA *
Tecknets herre signifierar bröderna och deras situation, antalet bröder framgår av antalet tecken mellan punkten och tecknets härskare, rörliga tecken ger många bröder.

pars de numero fratrum syskonantal AC + SA - ME *
Fertila tecken ger många barn i enlighet med tecknens och planeternas nummer (?).

pars mortis fratrum et sororum syskondöd AC + MC - SU
Syskonens dödsorsak.

FJÄRDE HUSETS PUNKTER

pars patris faderspunkten AC + SA - SU
om Saturnus är under solens strålar : AC + JU - SU
Faderns lycka, substans och arbete; är punkten av god kvalitet är fadern nobel, är dess herre av god kvalitet är han lyckosam och långlivad; dess herre signifierar den föddes ursprungsplats och hans ära och mod.

pars mortis patris faderns dödspunkt AC + JU - SA
Faderns dödsorsak.

pars avorum far- och morförälder AC + SA - [H][T]SU
om solen är i LE AC + SA - LE 0º
om solen är i CP eller AQ AC + SA - SU

pars parentelae förfäder ME + MA - SA
Till detta adderas ytterligare Saturnus position i grader och minuter oavsett tecken.
Härkomst; punkten signifierar även generositet och förnuft.

pars haereditatum vel possessionum arv och ägodelar AC + MO - SA *
Signifierar även inkomster genom odling och plantering.

pars haereditatum arvspunkten AC + JU - ME
Signifierar endast rent arv och används inte heller mundant.

pars cultus terra odlingspunkten AC + SA - VE *

pars nobilitatis nati "ädlingspunkten" AC + AR 19º - SU
Används för att utröna huruvida någon är son till sin far eller ej.

pars finium rerum tingens ände AC + [H][T] [o]/[-] - SA
Om punkten och dess herre är i tecken av kort ascension blir det lyckosamt.

FEMTE HUSETS PUNKTER

pars filiorum barnpunkten AC + SA - JU
svarar på om man får barn eller inte eller många barn samt huruvida de får ett långt och lyckligt liv

pars masculurum vel foeminarum barnens kön AC + JU - MA*
indikerar barnens antal och kön

pars filiorum masculurum söner AC + JU - MO*
Huvudsaklig källa "THE LOST KEY TO PREDICTION, the Arabic Parts in Astrology" av Robert Zoller